Bouwen aan verandering

Iedereen wordt uitgenodigd een pagina te vullen voor eigen activiteit, reclame , idee, felicitatie e.d. en betaalt daarvoor € 100,-

  • 35 jongeren en begeleiders uit Zuidlaren die zelf in 2019 naar Noord-Ghana gaan om schoolgebouwen te bouwen voor honderden kinderen die nu geen onderwijs zullen op 52 pagina’s (gemiddels eens per week) aangeven wat hun redenen zijn “de wereld een beetje mooier te maken’. Op die manier wordt bewustwording van de noden in de wereld onder aandacht gebracht (en dat willen we graag op een leuke manier met filmpjes, stellingen en QR codes)
  • Verenigingen profileren zich en nodigen inwoners uit om mee te doen of deel te nemen aan activiteiten. Er wordt een uitnodigend beroep gedaan om mee te doen. De verenigingen lopen van culturele verenigingen, en instanties en sportverenigingen.
  • Buren, vrienden en families laten hun waardering voor anderen merken door voor hen een pagina te kopen en hen een dag in het zonnetje te zetten. Op die manier wordt op een positieve manier aandacht aan elkaar gegeven.
  • Scholen doen mee om het onderwijs op hun school onder de aandacht te brengen.
  • (Tand)artsen, brandweer, politie kunnen aandacht vragen voor onderwerpen op gebied van preventie. Op die manier worden inwoners opgeroepen voor hun eigen bijdrage aan een veilige en gezonde leefwijze.
  • Inwoners kunnen worden opgeroepen om iedere maand aandacht te hebben voor buren, voor ouderen, voor elkaar etc. Voorbeelden zijn de oproep eens samen een spellenavond te organiseren, te kijken of er boodschappen gedaan kunnen worden voor de “oudere buurvrouw” , of om eens een eindje te gaan kuieren in de mooie omgeving.
  • Ondernemers die hun bedrijf onder de aandacht brengen en “reclame maken” en acties aankondigen of “kortingen” aanbieden. Op die manier zijn ook ondernemers betrokken en dragen bij aan de verwezenlijking van een niet per se commerciële, maar juist maatschappelijk product.

Win-win:
We willen geen winst maken, maar wel willen we door veel eigen inzet (bij opmaak, acquisitie, distributie) geld besparen, en het bespaarde geld inzetten voor scholenbouw in Ghana. Omdat de groep deelnemers zelf creatief is en zich inzet voor opmaken, voor distributie en acquisitie wordt er geld bespaard. Dat geldt wordt ingezet voor een goede doel in Ghana in 2019. Onder het mom van bouwen voor een andere en bouwen aan jezlef zullen de deelnemers zich in 2019 inzetten voor een betere wereld en voor eigen doelen.

De kalender dient in 1e instantie het doel voor leefbaarheid en samen – leven in ons eigen dorp.

Zuidlaarder scheurkalender 08

© 2018 | Zuidlaarderscheurkalender.nl is een project van World Servants Anloo - Zuidlaren